Inleiding Galerie
Houten sculpturen:   figuratief 
Houten sculpturen: abstract
Beelden in polyester
Tekeningen
Bas-reliëfs
"At work"
Publicaties
Tentoonstellingen
Archeologisch
Tekenaar
Info
E-mail
Links
Home

Toen in 1998 en 2007 Marijke Willaert de”Grand Prix International de Wallonie des arts plastiques” toegewezen kreeg  was dit voor sommigen een verrassing maar voor de insiders (die haar evolutie hadden gevolgd) een bevestiging van een groot (geb. 1961) talent uit Limburg........

Bij Marijke Willaert zijn beelden kwetsbare wezens die niets anders dan een toenadering vragen. Een toenadering tussen de koude van het alleen-zijn en de warmte van een menselijke ontmoeting. Dit thema is het hoofdaccent in haar aangrijpende beelden:hierin trekt deze rasartieste alle registers omtrent menselijke relaties open en vraagt de kijker mee af te dalen in dit emotionele strijdperk........

Naar mijn weten is zij de enige vrouwelijke beeldhouwer (althans in onze contreien) die met kettingzaag en ander zwaar gereedschap haar kunst tot een grensverleggende fascinatie heeft gebracht.  Dit komt des te meer tot uiting wanneer zij haar figuratieve vrouwenbeelden samen met de abstracte beelden (bv. een met doorgezaagde stam die een arduinen plaat omhelst en waar de vormen identiek zijn) opstelt. Het is dan pas dat het begrip” vervreemding” ten opzichte van de tijd een tastbaar iets wordt. Het is het onontkoombaar stigma: geboren worden en sterven; elk nieuw leven draagt reeds de dood in zich.

R. Goswin over het indrukwekkende oeuvre van Marijke Willaert 

 

Terugblik